Privacyverklaring

Mijn naam is Minke Hylarides en mijn bedrijf heet Nota bene. Onder de naam “Kaas in de Keuken” organiseer ik cursussen en workshops waarin je leert diverse zuivelproducten en kaas te maken. Daarmee ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Kaas in de Keuken

Minke Hylarides
minke[at]kaasindekeuken[punt]nl

Welke persoonlijke gegevens Nota bene verzamelt, en met welk doel

Als je de website bezoekt worden er geen persoonlijke gegevens verzameld. Alleen wanneer je het contactformulier invult of een reactie achterlaat, worden er gegevens bewaard.

De gegevens die gevraagd worden op het contactformulier zijn nodig om je te kunnen benaderen als je een cursus wilt volgen, een workshop wil doen, of als je op de mailinglijst gezet wil worden. Deze gegevens neem ik over in een spreadsheet op mijn pc. Dit bestand wordt niet gedeeld met derden. Als je het contactformulier invult wordt automatisch ook je IP-adres meegestuurd. Daar doe ik verder niets mee.

Ook als je een reactie achterlaat op de site, wordt je IP-adres opgeslagen. Als je reactie is goedgekeurd, is alleen je naam publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Als je het contactformulier gebruikt of een reactie achterlaat, wordt de inhoud als e-mail naar mij verstuurd. De eventuele mailwisseling die daarop volgt bewaar ik t.b.v. het cursusarchief. Er wordt geen informatie op de website bewaard.

Kortom, Nota bene verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verstrekken van informatie over de cursus die je wilt volgen
  • Het afhandelen van je betaling
  • Om je te informeren over nieuwe cursusdata

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Nota bene heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. (ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad alle ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.)

Als je denkt dat Nota bene zonder eventuele ouderlijk toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via minke[at]kaasindekeuken[punt]nl. De informatie zal dan zo gauw mogelijk worden verwijderd.

Hoe lang Nota bene persoonsgegevens bewaart

Nota bene bewaart persoonsgegevens zo lang als je op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe cursusdata. Zodra je je aanmeldt voor een cursus gebruik ik je persoonsgegevens voor de cursistenadministratie. Als je een cursus hebt afgerond, kan ik je eventueel nog op de hoogte brengen van een eventuele vervolgcursus.

Als je niet langer op de mailinglijst wilt staan kun je me dat laten weten via het contactformulier of door een mail te sturen naar minke[at]kaasindekeuken[punt]nl. Ik verwijder je naam dan uit de lijst.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Nota bene verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Nota bene gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nota bene.

Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Nota bene van jou in een computerbestand heeft naar jou of een ander, of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Als je je persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, verwijderen, of als je je ze wilt overdragen, dan kun je dit doen door een mail te sturen naar minke[at]kaasindekeuken[punt]nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je dan om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Nota bene wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Nota bene je persoonsgegevens beveiligt

Nota bene neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via minke[at]kaasindekeuken[punt]nl.